Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Na podstawie:

Rozporządzenia  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Chojnowie wprowadza się następujące procedury :

PROCEDURY:

 1. Procedura przyprowadzania i wydawania dzieci.
 2. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.
 3. Procedura postępowania w przypadku zaginięcia dziecka.
 4. Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka.
 5. Procedura organizacji posiłków i dbania o dietę dzieci.
 6. Procedura postępowania w przypadku wykrycia pasożytów u dziecka.
 7. Procedura postępowania w sytuacji konfliktu miedzy dziećmi.
 8. Procedura postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
 9. Procedura dbania o bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw.
 10. Procedura postępowania w przypadku wypadku dziecka.
 11. Procedura organizacji i przeprowadzania spotkań z rodzicami.
 12. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia przemocy wobec dziecka.
 13. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia alergii pokarmowej u dziecka.
 14. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej (np. ewakuacja budynku).
 15. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia molestowania.
 16. Procedura dbania o higienę i czystość w żłobku.
 17. Procedura zapobiegania wypadkom podczas pobytu dzieci.
 18. Procedura określająca zasady pobytu na terenie placówki osób innych niż zatrudniony personel.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie