Metody pracyDobierając odpowiednie metody pedagogiczne w formie zabaw, gier i innych sposobów organizacji czasu wolnego staramy się umożliwić Państwa dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój. W Naszym Żłobku podczas pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy z następujących metod:

Bajkoterapia – świat bajki pozwala dziecku na rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy oraz słownictwa. Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją. Ważną rolą czytelnictwa jest również rola relaksacyjna. Ma ona za zadanie ograniczenie stresu czy napięcia emocjonalnego, budowanie dobrego samopoczucia i nastawienie do pozytywnego myślenia. Taką rolę zwykle pełnią treści zawierające elementy humorystyczne.(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Elementy Metody Dobrego Startu - główne założenie tej metody to wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę oraz aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy :

·         element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli  ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

·          element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

·          element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone – jej ideą jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.


(szerokość: 565 / wysokość: 316)


(szerokość: 565 / wysokość: 316)            Elementy Metody Dennisona – polega na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała. Ta uniwersalna metoda pozwala :

·         pokonywać stresy i napięcia,

·         komunikować się z innymi ludźmi.

            Elementy Pedagogiki Marii Montesorii ( "Pomóż mi zrobić to samemu") - daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Elementy Metody malowania dziesięcioma palcami - twórczynią metody malowania palcami jest pedagog R.F.Show. Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, uwolnienie się od zahamowań, wzmocnienie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej. W trakcie zabawy, kolorem zgodnym z tą metodą, pozwalamy maluszkom na dowolną ekspresję twórczą. Dzieci zanurzają wszystkie paluszki w farbie przygotowanej na łatwo dostępnych dla nich tackach. Następnie pokrywają farbą, w wybrany przez siebie sposób, białe połacie kartek. Niejednokrotnie pierwsze zabawy dzieci z tak przygotowanymi pomocami budzą ich niechęć przed pobrudzeniem i swobodnym zanurzeniem rąk w farbie. Jednak w miarę przyzwyczajania się maluszków do tego typu ekspresji – obserwujemy ich radość i nieograniczone wyzwalanie twórczego potencjału. Zdarza się, że w trakcie malowania dołączana jest muzyka, a także różnorodne wykorzystanie ruchu i przestrzeni.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 753)

Nauka poprzez zabawę

 

Żłobek Miejski w Chojnowie zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój dzieciom. Głównym priorytetem jest zagwarantowanie maluszkom bezpieczeństwa, możliwości rozwoju intelektualnego, twórczego, społecznego, fizycznego. Każdy z naszych podopiecznych traktowany jest indywidualnie. Przygotowujemy nasze dzieciaczki przede wszystkim do samodzielnego jedzenie i picia, ubierania się, mycia rączek, dbania o czystość i porządek oraz „nocnikowania".

            Nasz program dydaktyczno-wychowawczy ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej. Uczymy dzieci wspólnej zabawy, dzielenia się oraz przebywania w grupie. Naszym głównym mottem jest:

„ Nauka poprzez zabawę"

            Program podzielony jest na miesięczne plany pracy, uwzględnia zabawy tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, prace plastyczne/manualne oraz zabawy integracyjne, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zajęcia na świeżym powietrzu.

            Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Podczas wspólnie spędzonych chwil wprowadzamy maluszki w świat relacji społecznych, panujących w grupie.

            Celem zabaw tematycznych jest wszechstronny rozwój dziecka oraz funkcja edukacyjna. Zabawy tego typu są dobrą szkołą społecznego uczenia się.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)
            Celem zabaw muzyczno-ruchowych jest rozwój motoryki dużej (sprawność ruchowa całego ciała), sprawności językowej, percepcji słuchowej,  zdolności obserwowania, a także kształtowanie koordynacji ruchowej oraz prawidłowej postawy ciała.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Celem prac plastycznych i manualnych jest kształtowanie motoryki małej (sprawność ruchowa rąk), wyobraźni, zdolności plastycznych, twórczego myślenia oraz nauki kolorów.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Celem zabaw integracyjnych jest rozwój więzi emocjonalnej, zdolności społecznych, tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery oraz aktywizacja i integracja całej grupy.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Celem zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych jest rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, spostrzegania oraz kreatywnego myślenia.


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)


            Natomiast zajęcia na „świeżym powietrzu" są najradośniejszym elementem naszego planu dnia. Do dyspozycji posiadamy kolorowy i bezpieczny plac zabaw, gdzie nasze dzieciaczki uwielbiają wspólnie spędzać dzień.  

(szerokość: 565 / wysokość: 423)


(szerokość: 565 / wysokość: 423)(szerokość: 375 / wysokość: 499)


            W programie edukacyjnym uwzględniamy pory roku, polskie tradycje narodowe i święta. (szerokość: 190 / wysokość: 162) ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I POGODNYCH WAKACJI

   (szerokość: 150 / wysokość: 92)   WITAMNSTRONIŻŁOBKMIEJSKIEGCHOJNOWI"SŁONECZKO" (szerokość: 190 / wysokość: 190) 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie